fredag 23 november 2012

Big mac index

Hej Statistikvänner,

Hemma igen från vårt västra broderland Norge. Det finns mycket statistiskt att undersöka vad gäller Norge så jag hoppas återkomma till det fler gånger.

En sak som svenskar noterar i Norge är att det är ”så dyrt” där. För oss svenskar handlar det om att våra pengar inte räcker så långt som vi är vana vid. Vi reser hellre till andra länder, t.ex. Thailand där plånboken känns tjockare.

 Dyrhet kan analyseras från två aspekter: Dels relativt olika länder dels relativt det arbete som krävs för att kunna köpa varor och tjänster. Många nationalekonomer har lagt pannor i djupa veck för att reda ut vilka länder som är dyra respektive billigast, det handlar om ”Purchasing Power Parity” (PPP). Olika avancerade mätningar används, men ibland är det enklare än man tror…

The Economist brukar presentera en jämförelse på vad en Big Mac kostar i olika länder, omräknat till USD. En Big Mac består av en blandning av livsmedel, men även andra varor och tjänster som alla kostar pengar. Detta brukar i ekonomiska sammanhang kallas för en ”korg” av varor och tjänster. Om bröd är dyrt blir en Big Mac dyr. Om arbetskraft är billig så blir en Big Mac billigare.

I januari 2012 kostade en Big Mac 41 SEK i Sverige, vilket motsvarar USD 5,91. Detta placerar oss på fjärde plats efter Venezuela (USD 15,12), Schweiz (USD 6,81) och Norge (USD 6,79). Billigast är Ukraina, där en Big Mac kostar USD 2,11. Med detta som grund kan vi se att priser – generellt – i Norge är 15% högre. En reskassa på 100 SEK ”smälter” alltså ner till ett värde motsvarande 86,95 efter växling.

 Detta är naturligtvis en kraftig förenkling, men lustigt nog visar det sig dessa mått fungerar riktigt bra jämfört med mer avancerade. Ett av skälen till att det fungerar så bra är bl.a. att Big Mac är så standardiserad internationellt sett och består av en blandning av viktiga varor och tjänster som påverkar mycket av våra omkostnader.

Liknande jämförelser brukar blanda in stora och komplicerade beräkningar, undersökningar och framför allt val av vad som ska ingå i en varukorg. Flera gånger har sådana korgar haft stora brister. En sådan korg jämförde konsumentpriser mellan EU:s medlemsländer och kom fram till att Sverige var oerhört dyrt (bl.a. jämfört med Frankrike). Vid en analys av korgen visade det sig snabbt varför: I varukorgen ingick vatten köpt i en affär. Så gör man i många sydeuropeiska länder, där en dunk på 10 liter kan kosta runt 0,1 EUR per liter. Flaskvatten i Sverige kostar kanske 4 EUR för en liter, men å andra sidan kostar kranvatten runt 0,02 EUR per liter. Så det handlar om hur vi handlar.

 Det blir helt enkelt äpplen och päron.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar