onsdag 16 november 2011

Skillnaden mellan trafikinspektörer

I dagens metro kan man läsa att det är stor skillnad var en körkortsaspirant kör upp (Fler godkänns av "snäll" inspektör., Metro 16/11 2011). Rätt inspektör ökar chansen att få körkort.

Förutom detta visar det sig att det är stora skillnader mellan olika teststationer. I artikeln har man tagit med 7 teststationer och där undersökt de inspektörer som testat minst 300 aspiranter. Totalt godkändes 54,4%

De resultat som jämförs handlar om skillnaden mellan den "snällaste" och den "strängaste" samt stationens totala andel godkända. Den bästa stationen i undersökningen var Göteborg, Mölndal med 61,2% godkända. Medan den andra ytterligheten var Stockholm, Jakobsberg med 39,0%. Skillnaderna mellan de olika teststationerna är ganska stora, men kan förklaras av att de som kör upp helt enkelt är olika skickliga i olika områden.

Men, rimligen, borde de som kör upp på en och samma station vara jämnt fördelade mellan inspektörerna. Utan att ha tillgång till det exakta antalet testade per inspektör eller antalet inspektörer på respektive station kan man i alla fall genomföra ett enkelt test. Är skillnaden mellan den strängaste och snällaste inspektören signifikant?

Resultaten framgår av tabellen nedan. För er som inte är vana vid p-värden kan jag förklara det på följande sätt (betrakta Göteborg, Mölndal): Sannolikheten att det skulle vara en så stor skillnad mellan snällaste och strängaste som 9,3 procentenheter (66% respektive 56%) bara av en slump är 0,97%. Det är alltså en chans på 100 att denna skillnad uppkommit av en slump. Denna nivå brukar betraktas som signifikant.

Distrikt
Strängaste
Snällaste
Snitt
p
Malmö
33,1%
52,1%
41%
0,000001
Göteborg, Mölndal
56,3%
65,6%
61%
0,009709
Göteborg, Hisingen
36,0%
47,8%
40%
0,001614
Stockholm, Södertälje
29,8%
47,6%
40%
0,000004
Stockholm, Sollentuna
43,7%
52,3%
48%
0,017519
Stockholm, Jakobsberg
34,2%
44,4%
39%
0,005215
Stockholm, Farsta
34,9%
44,7%
41%
0,007242

Vi kan konstatera att skillnaderna mellan strängaste och snällaste är signifikant för samtliga distrikt.

  • Nu kommer en liten reservation (för den mer statistiskt intresserade). Det kan vara så att det är väldigt många inspektörer på en ort. Detta gör skillnaden mindre signifikant. Å andra sidan har jag räknat som om alla testat 300 personer var, men de flesta har sannolikt testat fler, vilket gör skillnaderna mer signifikanta. 

Jag har kontaktat tidningen för att se om de har tillgång till kompletta data så att vi skulle kunna undersöka variationen noggrannt. Med lite tur kan jag återkomma om detta.

Hälsningar

Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar