tisdag 18 oktober 2011

Vem svarar på dessa undersökningar?

Hej statistikvänner!

Borde lärare ha högre lön? En fråga som påverkar många (inte bara vi som är gifta med lärare) utan alla med barn, skattebetalare och sist men inte minst alla barn. Enligt en undersökning publicerad på Lerums Tidnings hemsida (www.lerumstidning.com) stöder 46,2% den tanken. Endast 29,5% anser att lärare inte bör ha högre lön.

Skolan börjar på måndag. Borde lärare ha högre lön?
v. 35 - 2011
Ja
(177)
Nej
(113)
I vissa fall
(93)
Antal röster: 383


Konfidensintervallet blir ganska brett: 46,2% +/- 5,0% vilket ju inte så imponerande…

Men det är inte här det stora problemet ligger. Om man ska bestämma hur lärarnas lönepolicy ska se ut så behöver man tydliga fakta. Man behöver veta korrekt vad skattebetalare och föräldrar egentligen tycker.

Undersökningen baseras på att den som vill kryssar i ett svar på Lerums tidnings nätsida. Detta betyder att resultatet är ett s.k. självurval. Första kriteriet för att få vara med och bestämma lärarnas framtida löner är att man läser Lerums tidning, och inte bara det – Lerums tidnings nätupplaga. Vilka gör detta?

Sedan ska du ha ett incitament att svara. Vi kan anta att den som gitter svara antingen är väldigt sysslolös eller är direkt berörd. Lärare och föräldrar kan man anta svarar oftare än andra. Man kan också anta att en och annan ”hederlig skattebetalare” som retar sig över höga lärarlöner svarar. Men den stora massan lär inte bekymra sig om frågan. Av Lerums kommuns 38680 invånare svarar 383, d.v.s. 0,99% Skulle de svarat, nej, ja eller kanske bara ”spelar ingen roll”? Ingen vet!

Det kanske kan tyckas harmlöst. Speciellt som de andra förekommande frågor är:

·         Åt vilket håll står du oftast i duschen (124 män står vända mot väggen!),
·         När gjordes den bästa musiken (15% svarade 80-talet) eller
·         Vilket är det bästa husdjuret (Dammråttor kom 3:a).

Men det är inte helt harmlöst. Behovet av snabb information om opinioner och åsikter ökar och opinionsundersökningar kan vara ett sätt att stärka demokratin. Men risken finns också att dåliga undersökningar förvandlas från underhållning till fakta. Det är ett välkänt faktum att en lögn som sägs tillräckligt ofta blir en sanning.

En liknande utveckling kan man se med kund- och medarbetarundersökningar och liknande som genomförs så illa att den ”information” som skapas saknar värde eller i värsta fall pekar åt fel håll.

Vi översvämmas av dåliga undersökningar och deras resultat. Jag uppmanar alla att kontrollera om en undersökning är seriöst gjord och om resultaten kommer att tolkas på rätt sätt innan man sätter ett kryss i ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet ej”. Det finns ingen anledning att underblåsa mer desinformation.

Statistiska hälsningar

Magnus

Disclaimer: Mitt syfte med detta inlägg är INTE att misskreditera Lerums Tidning. Undersökningen är bara ett exempel där LT inte hör till de värsta syndarna!

1 kommentar: