fredag 25 november 2011

Vad kostade det förr i världen

Hej igen,

Jag råkade snubbla över en väldigt rolig site på internet (Alltså rolig för oss som gillar statistik): http://www.historia.se/ Här finns bl.a. en spännande tidsserie där man kan räkna om priser och belopp i "dagens penningvärde". De äldsta är "Mark", "Penningar" och "Örtug" från 1290.

Det är inte helt enkelt att räkna om priser till dagens penningvärde, så siten redovisar lite olika alternativ. Dels baserat på hur mycket silver eller guld man kunde köpa. Dels på ett ungefärligt konsumentprisindex (KPI) samt på hur mycket arbetskraft pengarna kunde räcka till. Beroende på hur man räknar får man lite olika resultat så man får ta det hela med ett par nypor salt.

Ett par intressanta exempel:

I Östgötalagen (1290) föreskrivs bl.a. följande:

Nu slår någon en annan med horn eller hjalt, med stång eller stör, brister hud och hull, det är fullt öppet sår. Det är sex marker; Tager fyra marker den såret fick, en mark konungen, en mark häradet.

Med andra ord så kostar misshandel 6 marker, 2 marker i böter och 4 i skadestånd. 1 mark svarar i 2009 års penningvärde mot 195 och 17010 kronor beroende på hur man räknar. Pengarna räckte till att köpa silver som idag kostat 195 kr eller guld för 968 kr. Men man kunde även leja arbetskraft för motsvarande 17010 kr idag. Oavsett hur man räknar hade den skadelidande inte fått mer än motsvarande 68000 kr i skadestånd.

Ett exempel till: Rösträtten i Sverige var tidigare kopplad till inkomst eller innehav av fastigheter. För att vara valbar till första kammaren 1866 fordrades en årsinkomst på 4000 riksdaler eller en fastighet med taxeringsvärde 80000 riksdaler.

Här blir skillnaderna lite större beroende på hur man räknar. Med Konsumentprisindex (KPI) motsvarar det en årsinkomst på 228 756 kr. Till detta ska läggas att skatterna var lägre, vilket gör att motsvarande bruttoinkomst var betydligt högre. Omräknat i "hantverkararvode" så blir det 5 370 000 kr, alltså motsvarande 8-10 man på heltid i ett år!

Om man inte har så hög lön (många levde fortfarande med naturahushållning )kanske man äger en fastighet i stället? 80000 rdr motsvarar mellan 4,5 och 10 miljoner i dagens penningvärde, så det handlar om en rätt rejäl fastighet i så fall!

Inkomstregeln avskaffas 1933, då det krävdes 3000 kr i inkomst eller en fastighet taxerad till 50000 kr. Detta motsvarar ungefär 87052 kr i inkomst respektive 1 450 866 kr i taxeringsvärde.

Effekten av detta var självklar. Vid 1908 saknade c:a 700000 män rösträtt, 100000 var "diskvalificerade" pga obetalda skatter o dyl, medan ungefär 500000 hade rösträtt. Regeln hindrade alltså 61% av männen att rösta.

1908 saknade dessutom kvinnor rösträtt, vilket innebär att c:a 80% av befolkningen saknade rösträtt. Kvinnlig rösträtt på lika villkor som män införs 1921, men troligen saknade de flesta kvinnor inkomst och fastigheter som gjorde dem valbara till Första Kammaren.

Jag avslutar med en kul bild på ämnet. Bilden visar hur viktigt det är med visualisering. Vi ser Elin Wägner (1882-1949) med en stapel som innehåller de 351 454 namnunderskrifterna för kvinnlig rösträtt som lämnades in 1914. Tydligare kan det inte sägas!

Ha det bra!

Magnus
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar