torsdag 29 september 2011

Är det många självmord i Varberg?

Hej igen,

Efter lite uppehåll i bloggandet ska jag försöka ta tag i detta igen. Frågor och tips dyker upp med jämna mellanrum så uppenbarligen finns det ett sug efter statistisk kunskap därute.

Jag går ut lite allvarligt med frågan om Varbergsbornas benägenhet att begå självmord. Nyligen publicerades nämligen en (1) undersökning som handlar om statistik för självmord i Halland. Samma undersökning refereras i två (2) dagstidningar med … olika resultat (se bild!)


Det rådde en del förvirring över antalet självmord 2010. HN angav antalet till 13 som begick självmord i kommunen. Ytterligare 2 var skrivna i kommunen, vilket gör 16 självmord totalt (sic!). VP hävdar att antalet är felaktigt och det verkliga antalet är 10.

Hur kan det både öka och inte öka?

Förklaringen är väldigt enkel. Det handlar om första kvartalet 2010 respektive hela året 2010. Tydligen inträffade flera självmord under en begränsad period första kvartalet 2010. Detta utlöste en del farhågor över att antalet totalt sett skulle komma att öka. Antalet ökade faktiskt under första kvartalet 2010, men inte totalt för hela året. Den pik som inträffade i början av 2010 var alltså tillfällig och inte en del i en större trend.

Är det ovanligt många självmord i Varberg?

(Hoppa gärna över detta om du är allergisk mot formler. Det som står är att det inte är ovanligt många i Varberg).

Enligt Socialstyrelsen ligger antalet självmord på 12,89 per 100 000 räknat på de senaste 10 åren. Detta innebär att i Varbergs kommun (27 602 invånare) kan man vänta sig 3,6 självmord per år. Om vi gör några förenklande antaganden om oberoende m.m. så betyder det att sannolikheten för minst 10 självmord i Varberg är 0,003720. Detta är det s.k. p-värdet, det vill säga Sannolikheten att få så många självmord i Varberg av en slump även om varbergsborna inte är mer självmordsbenägna än riket. 4 promille. Det är alltså osannolikt att detta hänt av en slump.

Men… Sverige har 290 kommuner, minst en är värst, men det betyder inte att den är osannolik. Vi måste alltså förutsätta att vi tittar på alla kommunerna även om vi just nu bara pratar om Varberg. Korrigeringen innehåller logaritmer och annat matematiskt, men jag nöjer mig med att presentera svaret: 0,66068. Sannolikheten att slumpen varit framme är alltså över 50%. Förklaringen här kallas mass-signifikans och kan enklast förklaras av att om man tittar på tillräckligt många kommuner så är det alltid någon som sticker ut och värst. Men det betyder inte att den är dålig. En elev i klassen är alltid längst, men han/hon behöver inte vara ovanligt lång för det…


Så var det med Varberg och självmorden. Tipstack till Bert Carl på MTM-föreningen!

Hälsningar

Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar