tisdag 22 februari 2011

Poker - Tur eller skicklighet

Hej Statistikvänner,


Idag inleds förhandlingarna i Högsta Domstolen om "pokermålet". Frågan som det hela reducerats ner till är om poker (närmare bestämt Texas Hold'em) är mer tur än skicklighet (eller tvärtom). Skulle det vara ett turspel så betyder det att turneringar är dobbleri som är olagligt.

Hasardspel finns i många former och man kan dela in momenten i varierande grad av tur. Ett visst mått att tur finns i alla spel - i alla fall om man räknar in det faktum att motståndarens strategi inte är 100% känd eller logisk, vilket gör att man måste betrakta den som slumpmässig till viss del. Schack har t.ex. ett litet moment av slump då jag inte kan veta hur ologiskt min motståndare kommer att agera. Förmodligen är schack mot en dator det enda spel som saknar tur helt och hållet.

Sport innehåller både tur och skicklighet. Att Floda BoIF skulle få spö av Hammarby (Heja bajen!) beror förmodligen på att HIF är skickligare. Därmed följer att spel på fotboll är mer skicklighet eftersom det fordras skicklighet för att avgöra vem som är skicklig. Enligt min uppfattning är det mer tur inblandat i ett spek med färre mål, vilket gör att basket har mer skicklighet än fotboll (orsaken till detta har att göra med variansen i poissionprocesser, men det är en överkurs i denna blogg).

Vissa spel har mer tur än andra. Extremast är slantsingling som är bara tur, likaså roulette som egentligen är en avancerad slantsingling. Inget du gör kan påverka ditt resultat. Lotto faller inom samma grupp även om man här har smärre chanser att påverka vinstens storlek (om man skulle vinna) och samma sak gäller Black Jack.

Bridge brukar betraktas som ett skicklighetsspel strax under schack av bridgespelare och till viss del har de rätt. I ett parti, med blandad kortlek, avgör turen vad du får för kort. Men i turneringar så kommer flera bord att spela samma giv, med samma kort. Här tävlar du i stället mot motståndare med samma kort på handen och det handlar om att göra bäst av dessa kort. Även om du tar hem lillslam (vilket är det näst bästa du kan göra i bridge) så kanske alla andra lyckades nå storslam med samma kort.

Poker har både tur och skicklighetsmoment. I Texas Hold'em delar alla på 5 öppna kort och har 2 privata stängda. Det betyder att viss information delas annan inte. Turmomentet ligger i att bordet ska vara "dåligt" så att man inte kan få till en bra hand med bordet, samtidigt som man har t.ex. par i ess på sin hand. Skickligheten menar man ligger i att kunna utnyttja informationen på bordet. Men detta bygger egentligen på rak sannolikhetskalkyl, vilket gör att man med tillgång till en bra räknemaskin skulle kunna få ett direkt råd om att stanna eller gå. Det betyder att detta egentligen är tur.

Skicklighetsmomenten ligger således bara i att man kan göra en korrekt sannolikhetsbedömning i huvudet samt att man kan utnyttja psykologin kring bordet. Om man spelar nätpoker faller bägge dessa argument.

Sten/Sax/Påse är ett enkelt spel som har många roliga matematiska egenskaper. Om man spelar Sten-Sten så inställer sig frågan: Ska jag behålla Sten? I så fall kanske motståndaren inser detta och byter till Påse, alltså ska jag ta Sax. Men om motståndaren räknat ut att jag tänker på detta sätt så tar han Sten igen, alltså tar jag Påse... Så kan man fortsätta i steg för steg av skicklighet och psykologi och ändå slutar det med ren tur. Det kan fungera om man spelar mot ett riktigt oerfaret, litet barn (som har en tendens att rätta sitt misstag ovan med att byta till Påse), men även små barn brukar fatta detta rätt snabbt. 

Min spontana slutsats från detta resonemang är att man trots allt inte kan försvara Texas Hold'em som skicklighetsspel. Även om man tar in psykologiska faktorer och sannolikhetsövesrlagsberäkningar. Det är fortfarande mest tur. Möjligen om man sorterade kortleken och körde samma giv flera gånger mot andra med samma hand så som i bridge, men då skulle det nog inte vara lika roligt.

Glöm inte att hasardspel ska vara roligt framför allt. Själv gillar jag byteskille.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar