torsdag 9 december 2010

Som man frågar får man svar

Jag utlovade ett inlägg om punktlighet, men det får vänta lite då jag saknar en del data som jag skulle behöva.

Istället tänkte jag passa på att kommentera detta med 4 och 5 skalsteg på enkätfrågor. Det dyker ibland upp en fråga om vad man bör ha och jag brukar (som alltid) förklara att alla varianter har för och nackdelar. Många skalsteg har fördelen att man får olika svar från olika respondenter, men å andra sidan: Hur många klarar av att göra en bedömning på en skala med fler än 5 steg?

Den största skillnaden mellan 4 och 5 steg är att det saknas "mittalternativ" om man har 4 steg, d.v.s. det som är en "3" på en femgradig skala. Om vi betraktar personer som vill svara på femgradig skala så kommer de som vill svara 1, 2, 4 eller 5 att placera sina svar på 1-4 utan problem, men vad händer med personer som sätter "3"?

Att svara "3" är att ANTINGEN säga att .man tycker "varken eller" och det är en välgrundad åsikt, men det kan även betyda att man inte har en säker åsikt. D.v.s. lite starkare än att kryssa i "Vet ej" men svagare än att sätta "2" eller "4". Dessa kommer sammolikt oftast att välja det lite högre alternativet - helt enkelt för att vi är vana att vilja vara till lags och inte klaga i onödan.

Vad händer då med tolkningen? Jo, att svara lite över mitten tolkas som ett positivt svar. Trots att detta innebär att man antingen inte vet, inte har en välgrundad åsikt eller faktiskt tycker "mitten" eller lite positivt. Svaret inkluderar alltså väldigt många möjligheter. De som svarar "3" på en 4-gradig skala är således mycket svåra att tolka.

Den som vill slippa klagomål kan alltså välja 4-gradig skala då denna kommer att se överdrivet positiv ut. Men om man vill se hur villrådiga respondenterna är så måste man låta dem "fega ur" genom att sätta krysset i mitten.

Slutsats: Det är bättre med udda antal svarsalternativ.

Hälsningar
/Magnus

PS: Udda antal kan vara bra i ett sammanhang och det är när respondenten (typiskt en kund) kommer att tvingas välja antingen det ena eller det andra. T.ex. vid val av olika produkter eller märken. Även om kunden inte upplever en skillnad så MÅSTE man till sist ta något av alternativen.

1 kommentar:

  1. Trevligt med er blogg! Kul idé! Jag håller med ovanstående talare dock med reservation för PS:et. där jag antar att du menar jämnt antal..
    GOD JUL till er alla med förhoppning om ett fortsatt bra samarbete under 2011.

    SvaraRadera