onsdag 22 januari 2014

Facebook dör ut mellan 2015-17

Hej,

Facebook på väg att dö ut som en smittsam sjukdom! Få saker väcker ett intresse som en bra rubrik.

Inom statistiken använder man modeller, d.v.s. en förenklad bild av hur verkligheten fungerar. I modellen finns slumpmässiga förlopp, påverkan m.m. inlagda och sedan skattar man hur stora dessa är.

Inom epidemiologi – läran om smittsamma sjukdomars spridning – finns en enkel modell som delar in alla människor i tre faser: Mottaglig, Smittad, Resistent. Först kan man bli smittad av sjukdomen, sedan är man smittad och sprider smittan vidare till andra mottagliga och sedan blir man Resistent mot smitta. Till detta finns mängder av variationer. T.ex. kan resistent betyda att man avlidit.

På engelska kallas detta ”SIR”-modellen (Susceptible, Infected, Resistent).

Beroende på hur lätt det är att smitta andra och hur ofta detta sker och hur lång tid smittade har på sig att sprida sjukdomen vidare blir det olika förlopp. Rabies och hiv sprids ganska sakta eftersom smittotillfällena är få. Å andra sidan influensa sprids snabbt och kan explodera i pandemier för att sedan dö ut då stora delar av befolkningen utsatts för smittan och antingen blivit immuna eller dött.

Forskare vid Princeton University [1] har tillämpat samma modell på Facebook. Man kan betrakta en person utan Facebook-konto som ”Mottaglig för smitta”, en som anslutits som ”smittad”. Om man tillämpar denna modell kan man se hur snabbt farsoten sprider sig innan en pandemi mer eller mindre brutit ut. Men de har även beräknat att trenden vänder och denna vändning finns med i modellen.

Likt spanska sjukan och böldpesten kommer smittan att avklinga. Enligt forskarna har detta redan skett med MySpace som följde samma mönster för några år sedan. Facebook nådde sin topp 2012 och kommer att tappa 80% av sina användare mellan 2015 och 2017.

/Magnus

[1] J Cannarella and J A Specler (2014). Epidemiological modeling of online social network dynamics. http://arxiv.org/pdf/1401.4208v1.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar