onsdag 15 februari 2012

Rättvisa jämförelser

Hej Statistikvänner,

Hur ska man göra rättvisa jämförelser mellan skolor? Det är rätt enkelt att bara räkna samman betyg eller resultat, och då borde väl en ”dålig” skola få dåliga resultat, eller?

Detta är inte alltid helt rätt. Lärare i min bekantskapskrets har påpekat att det handlar minst lika mycket om hurdana elever man har att utgå från. Så att jämföra betygen rakt av ger inte alltid rätt bild utan man måste standardisera data utifrån en normalpopulation. I de flesta fall saknas information om elevernas bakgrund, men man kan komma en bit på väg om man betraktar de olika gymnasieprogrammen.

Här kommer ett exempel: Stockholms tekniska gymnasium (STG) fick relativt dåliga resultat i jämförelse med nationen som helhet. Meritvärdet (som är ett sammanlagt mått på betyg i alla ämnen) låg på 14,8 för STG jämfört med 14,9 i riket som helhet. Det ser alltså ut som att STG ligger något under medel. Är detta en rättvis jämförelse?

En faktor som finns är att STG har ett ganska litet antal elever på endast tre program: EC, NV och TE. Speciellt EC är kraftigt överrepresenterat på STG. EC är dessutom ett program med generellt låga resultat. NV däremot har generellt goda resultat, men är underrepresenterat på STG.

Så här ser data ut:


Notera att STG har högre betyg på samtliga program jämfört med riket, men att de har större andel av EC-programmet, som har låga betyg även nationellt. Det rättvisa är att räkna ut ett s.k. standardiserat medelvärde. Detta är rätt enkelt: Istället för att använda STG:s fördelning mellan programmen, så utgår vi från samma fördelning som riket i stort. Vi räknar alltså om STG:s meritpoäng som om STG hade haft samma andel för programmen som riket totalt.

Om du gillar formler så kommer en här:


Sätter man in data får man STG:s standardiserade meritvärde blir 15,3, alltså högre än motsvarande nationella siffra. Slutsatsen som man måste dra ifrån detta är att STG:s elever är jämförelsevis bättre än motsvarande blandning av elever i Sverige totalt.

Hälsningar

Magnus

Tack till Åke Dahllöf på STG för data. Jämförande data har hämtats från Skolverkets hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar