tisdag 1 mars 2011

Barn och kön

Medan vi väntar på HD:s utslag i pokerfallet passar jag på att svara på en fråga från min svåger om barn.

Det är ett välkänt (?) faktum att det föds fler pojkar än flickor, nämare bestämt är det 51,4% pojkar bland levande födda och 48,6% flickor. Denna lilla skillnad kan säkert ha en logisk förklaring, t.ex. spekuleras det i att Y-kromosomen är lättare än X vilket skulle göra att pojkspermier helt enkelt simmar snabbare... Denna skillnad jämnar ut sig men först runt 60 års ålder.

Figuren nedan visar andelen män per ålder.


En vanlig uppfattning är att OM man har fått en dotter så kommer sannolikheten för en dotter till att öka. Detta skulle i så fall betyda att familjer med 2 barn skule ha 50% chans att ha två barn av samma kön. I familjer med 3 barn är denna sannolikhet 25% o.s.v. Denna fråga har undersökts av Statistiska Centralbyrån med hjälp av data från RTB.

Resultaten tillsammans med mina förväntade andelar anges i tabellen nedan. Skillnaden mellan det väntade antalet och det verkliga antalet är nästan skrämmande litet.


Detta är inte den enda myten som brukar florera om barnafödslar. Ett annat vanligt påstående är att stridspiloter oftare får döttrar, men det har jag inte hört någon som verifierar.

Skillnaderna mellan pojkar och flickor är relativt liten i Sverige. Enligt Gapminder finns det i Sverige ett överskott på 105 pojkar per 100 flickor i ålder 0-14 år. I botten ligger flera afrikanska länderm Rwanda (98,3), Centralafrika, Angola och Sierra Leone. Lägst i Europa är Moldavien (103,7). I den andra änden hittar vi Kina (120,8). Där har enbarnspolitiken lett till ett mycket stort pojköverskott.

Här finns det mycket mer att säga, men jag skickar med ett par länkar för den som vill läsa mer:

Länkar:

SCB om syskons kön: http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0801_2006K01_TI_10_A05ST0601.pdf
Forskning och Framsteg om Kina:
http://www.fof.se/tidning/2007/4/pojke-i-ost-flicka-i-vast
Databaser och verktyg för visualisering av världen:
http://http://www.gapminder.org/

1 kommentar:

  1. "Myth busted" med andra ord. Tack för att du kollade det åt mig.

    Hälsningar Åke

    SvaraRadera