fredag 9 december 2011

Förvillande diagram

På besök i Stockholm kom jag över denna artikel i DN: http://www.dn.se/sthlm/vi-blir-tjockare--men-vi-lever-langre. Artikeln handlar om att Stockholmarnas BMI ökat under flera års tid, men även att skillnaderna inom Stockholms län är stor.

Artikeln illutreras med ett antal diagram och bilder. Notera speciellt de två nedan: Detta är exempel på dels s.k. piktogram och ett s.k. kartogram. Dessa ger både viktigt information på ett grafiskt spännande och smakfullt sätt, men kan också ge en del desinformation. Därför ska man vara försiktig då man ser sådana i tidningen.

Piktogrammet visar en stor mage samt ringar som illustrerar andelen överviktiga i olika områden. Om man tittar på siffrorna så ser man t.ex. att 20% av kvinnorna på Östermalm är överviktiga, jämfört med 43% av männen. Bägge dessa data illustreras med cirklar, och om man mäter dessa noga kommer man att se att männens cirkel är lite drygt dubbelt så stor som kvinnornas - Logiskt, men inte rätt!  

Problemet är att det är cirklarnas radier som är dubbelt så stora, elementär geometri ger att cirkelns yta därmed är 4 gånger så stor. Bilden föreställer inte en radie utan en cirkel. Men det är inte det enda problemet: Bakom cirklarna tronar en mage som i detta fall utgör en ”dekoration” utan något som helst informationsvärde. Men magen är en tredimensionell sak, så fullkomligt logiskt uppfattar många denna som en volym (även om den är tvådimensionell i tryck. Detta leder till att våra hjärnor automatiskt och ovetande omvandlar cirklarna till sfärer. Om radien är dubbelt så stor för en sfär så följer att volymen är 8 gånger så stor.

Bilden föreställer alltså en cirkel som leds till att uppfattas som en sfär, vilket får en dubbelt så stor radie att växa till 8 gångers skillnad.

Kartogram blir mer och mer populära att använda för statistiska ändamål. Varför ska man inte utnyttja ny teknik till att färglägga länder och kommuner? Det finns ett problem och det är att ytan inte säkert står i proportion till det man vill mäta. I figuren nedan illustreras hur fetmaproblemet är spritt över Stockholms läns kommuner.


Resultatet i DN:s artikel blir förödande då man tittar på kartan ovan. Kommuner med stor andel överviktiga har markerats med mörka färger, svart är värst följt av lila. Med denna karta framför ögonen ser det bokstavligt talat mörkt ut för Stockholms län!

Problemet är att ytan och befolkningsmängden inte står i proportion till varandra. Flera av de svarta kommunerna är också de glesast befolkade. De svartmarkerade kommunerna utgör 19% av befolkningen men hela 67% av ytan. Om 47% av Norrtäljes kommuninvåndare är överviktiga så motsvarar det 26000 individer, vilket är färre än de överviktiga i Huddinge, där andelen är c:a 45% och befolkningen är nästan dubbelt så stor.

Bilden föreställer alltså data som skenbart är proportionellt mot ytan, trots att den inte är det.

Ska man använda kartogram så bör man först se till att ytan svarar mot något som är relevant i texten. Man skulle t.ex. kunna justera Sveriges karta så att kommunernas ytor står i direkt proportion till befolkningen. Kartan blir väldigt konstig (se bild), men om man färglägger den så blir det i alla fall inte missvisande.

Den som vill läsa mer rekommenderas att leta rätt på klassikerna "How to lie with statistics" av Huff eller "Statistikens bilder" av Wallgren m.fl. 

Hälsningar

Magnus

Källor: Figurerna kommer från DN och Wikipedia.

måndag 5 december 2011

Bagarmossen vs Stureplan

Hej igen,

Ibland bara måste man vara en trist glädjedödare... Jag fick följande länktips av en släkting.
http://www.bagisbloggen.se/2011/12/04/bagarmossen-mer-an-40-ganger-tryggare-an-stureplan/

Enligt denna statistik är det 40 gånger högre risk att befinna sig på Stureplan än i Bagarmossen. Eller rättare sagt: Det anmäls mer än 40 gånger fler brott på Stureplan än i Bagarmossen. Detta är ett paradexempel på problemet när man inte vet vad man jämför med. Frågan man måste ställa sig är hur många möjligheter till brott finns det på respektive plats. Eftersom det vistas fler människor på Stureplan, dessa är troligen oftare alkoholpåverkade och unga. Dessutom är det fler alkoholpåverkade och unga vid samma tidpunkt, vilket inte heller gör saken bättre...

Enligt samma typ av statistik som ovan så är det väldigt dumt att åka till sjukhus om man är sjuk. Det är nämligen väldigt vanligt att folk dör på sjukhus. I synnerhet på intensiven, thorax och akuten så vad du gör: Åk inte dit!

Det finns en liknande up-haussning av siffror som gäller trafiksäkerhet. Flygolyckor och även tåg/spårvagnsolyckor brukar leda till rubriker i tidningen. Det handlar om stora spektakulära händelser, där många skadas eller dödas under dramatiska former. Men antalet döda i biltrafiken är fortfarande större. Räknat per mil, per passagerare eller i absoluta tal. Faktum är att man utsätter sig för större risk i bilen TILL flygplatsen än på flygplanet, men trots detta är inte människor bilrädda.

Förmodligen upplevs kriminaliteten i Bagarmossen som obehagligare och "närmare" då den inträffar nära människors hem. De som åker in till Stureplan en fredag kväll är så att säga beredda på att det kan gå hett till och accepterar (eller kanske t.o.m. söker detta). Sedan när de promenerar hem i Bagarmossen, då vill man känna sig trygg.

Kriminalitet är inte enkelt att mäta. Jag ska återkomma till detta.

Hälsningar

Magnus